Tre veckor in i utvecklingsprojektet

Projektet med att utveckla en webbapplikation inom området spelifierat lärande för Ådalsskolan har pågått i tre veckor hos Sogeti i Sundsvall och den första iterationen i utvecklingsarbetet avslutas 22/11.

Syftet med projektet är att ge eleverna fler verktyg och möjligheter för ökad måluppfyllelse och referensgruppen (bestående av elever och lärare)  i projektet har lyft fram hur viktigt det är att appen ska göra inlärningen roligare, framförallt i de teoretiska ämnena och man utgår därför i projektet från teorier och modeller kring spelifiering (gamification).

De tre första veckorna har fokus legat på att utveckla funktionalitet kring spelet, frågesporten, det som blir själva hjärtat i webbappen. Spelet har en kärna med frågor knutna till läroplanen samtidigt som fokus ligger på en lekfull spelupplevelse och spelelement knutna till det, t.ex. topplistor och framgångsmätare. Tanken är att spelet ska användas som ytterligare ett verktyg för inlärning utanför klassrummet och att det ska bli en naturlig del av inlärningen på de skolor som använder den.

Kommande veckor kommer ytterligare funktionalitet att utvecklas, samtidigt som gränssnitten och designen kommer att implementeras, utifrån den design som referensgruppen på Ådalsskolan beslutade under förra veckan.

En första release av appen beräknas till i början av februari.

Vill du också att spelet ska användas på din skola? Anmäl din skola i anmälningsformuläret på http://www.laragenomspel.se.

20131119

Senaste genomgången av projektet 19/11 kl. 16:00-17:00 lockade över 35 lärare! Hur många som beräknades ingå i projektet? 11 st! Tala om engagemang hos lärarkåren på Ådalsskolan!

Mvh, Peyman Vahedi
Rektor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>