Gamification

Kravspec under framtagning #2

Nu håller kravspecen på att tas fram. Eleverna har träffats i fokusgrupper med lärare och flera intressanta åsikter och önskemål har framkommit. Utdrag ur önskemålen (tyvärr kan ju inte allt avslöjas…):

3.1 Vill att appen/spelet ska göra det roligare och lättare att lära sig, framförallt teoretiska ämnen.

3.3 Vill kunna välja om man ska tävla i grupp eller individuellt.
3.4 Vill kunna välja olika ämne, årskurs och moment i spelet.
3.5 Vill att det ska vara en låg tekniktröskel och ett enkelt system att använda.
3.8 Vill ha en tilltalande design, inte som en skolbok (dock inte heller som ett barnprogram).
3.11 Vill att det ska gå att få belöningar för avklarade utmaningar som går att använda IRL.

Om dessa krav verkar intressanta, är det bara att ana hur intressanta övriga är!