Alla inlägg av Peyman Vahedi

Samvetet!

Oj vad dåligt samvetet jag haft pga. den dåliga uppdateringen på bloggen! Men det roliga i detta är ju att projektet lever och utvecklas för fullt. Senast var det kursen Fysik som gjorde sin entré med 80 frågor!

Och appen har fått många anhängare som testar och kör och vill ha än mer innehåll!

Projektet i sig går in i nästa fas, del 2. Ansökan om förlängning finns hos Länsstyrelsen och kommande framgångar väntas!

I framtiden tänker jag slå samman publiceringar om Gamification och övriga blogginlägg på http://www.adalsskolan.se/om-adalsskolan/rektorn-taggar.

På återhörande!

En vecka sedan release!

Nu har det gått en vecka sedan release och oj vilken respons! Såväl elever som lärare och media har hört av sig och medverkat till att appen fått än mer spridning.

Det är också roligt att nästa fas i utveckling börjar ta form. Vi ser vilka funktioner som behöver utvecklas och vilka delar som måste in för att stötta lärarna att nå ut till eleverna.

Arbetet fortsätter! Arbetsglädje i dagens skolsverige kallas det!

Med vänlig hälsning, Peyman

Om ”Course!”

”Course!” är ett spel för dig som vill öva på de kurser du läser i skolan på ett enkelt och roligt sätt, samtidigt som du kan jämföra dig med andra spelare och samla medaljer i topplistan. På sidan ”Inställningar” kan du välja om du vill synas på topplistan eller inte.

Spelet är också till för dig som förälder som är nyfiken på de kurser ditt barn ska lära sig eller för dig som privatperson som vill förbättra dina kunskaper inom skolans kurser och ämnen.

För att uppmuntra till att lära sig så mycket som möjligt finns en funktion där du kan öva på de frågor du svarat fel på och du får också mer poäng ju mer du spelar dina kurser. Du får också mer poäng om  slår tidigare personbästa eller om du svarar rätt på flera frågor i rad.

”Course!” är framtagen av Ådalsskolan, Kramfors kommun och spelets syfte är att det ska vara ytterligare ett verktyg för högre måluppfyllelse. ”Course!” ska med andra ord göra det lättare och roligare att nå sina mål!

För att spela, klicka här!

Om du som lärare eller rektor vill ha tillgång till spelet på din skola för att se statistik eller kunna lägga in egna frågor, anmäl din skola i anmälningsformuläret.

Tack för ditt engagemang och för att du spelar!

Med vänlig hälsning, Peyman

Nu är det lansering!

Acceptanstestet har pågått i ca två veckor nu (se bilderna) Massor av rättningar och övriga konfiguration har genomförts. Fantastiska elever och engagerad personal har hjälpt till på alla sätt! Nu ska appen fyllas med innehåll. Alla lärare kan hjälpa till!

21/2 2014 kl. 8:40 i Ådalsskolan Aula, pågår lanseringssammankomsten! Välkomna!

2mask 1

Med vänlig hälsning, Peyman

Does PISA say it all?

In shadow of PISA there is another reality going on in the Swedish school system. When a student is absent due to illness, the group decides to use modern technology to include her in the work that needs to be done.

Was it the teacher who gave them the idea? No! Swedish boys and girls think by themselves, as every citizen of a modern society should.

To work as a group, to include comrades, to be entrepreneurial and a member of a modern democracy is what we should put more focus on for the 21st century students.

That is the focus of Ådalsskolan and the main reason the Gamification project is heading for such a success!

Proud of our student,

principal Peyman

es1es2

Tre veckor in i utvecklingsprojektet

Projektet med att utveckla en webbapplikation inom området spelifierat lärande för Ådalsskolan har pågått i tre veckor hos Sogeti i Sundsvall och den första iterationen i utvecklingsarbetet avslutas 22/11.

Syftet med projektet är att ge eleverna fler verktyg och möjligheter för ökad måluppfyllelse och referensgruppen (bestående av elever och lärare)  i projektet har lyft fram hur viktigt det är att appen ska göra inlärningen roligare, framförallt i de teoretiska ämnena och man utgår därför i projektet från teorier och modeller kring spelifiering (gamification).

De tre första veckorna har fokus legat på att utveckla funktionalitet kring spelet, frågesporten, det som blir själva hjärtat i webbappen. Spelet har en kärna med frågor knutna till läroplanen samtidigt som fokus ligger på en lekfull spelupplevelse och spelelement knutna till det, t.ex. topplistor och framgångsmätare. Tanken är att spelet ska användas som ytterligare ett verktyg för inlärning utanför klassrummet och att det ska bli en naturlig del av inlärningen på de skolor som använder den.

Kommande veckor kommer ytterligare funktionalitet att utvecklas, samtidigt som gränssnitten och designen kommer att implementeras, utifrån den design som referensgruppen på Ådalsskolan beslutade under förra veckan.

En första release av appen beräknas till i början av februari.

Vill du också att spelet ska användas på din skola? Anmäl din skola i anmälningsformuläret på http://www.laragenomspel.se.

20131119

Senaste genomgången av projektet 19/11 kl. 16:00-17:00 lockade över 35 lärare! Hur många som beräknades ingå i projektet? 11 st! Tala om engagemang hos lärarkåren på Ådalsskolan!

Mvh, Peyman Vahedi
Rektor

Designen har godkänts!

app

Nu har delar av vår fantastiska fokusgrupp varit med och avslutat valet av designalternativ (som än så länge hemlighålls)! Eleverna har resonerat klokt med hänsyn till målgrupp, avvägt affärsmässiga villkor mot varandra, haft genusperspektiv och hållit en god ton gentemot varandra trots olika åsikter. Lärande har präglat hela processen. Elever som gör lärare och rektor stolt över att jobba i skolan!

Snart är det dags för release!

Nu drar arbetet igång på allvar!

Nu är det inte bara det interna arbetet som är igång! Sogeti har fått tilldelningen av uppdraget villket vi givetvis gratulerar dem. Den 7/11 kommer eleverna att få träffa företagets representanter för utvecklingen för att diskutera designen.

Eleverna har framfört flera åsikter vilket nu kommer att ligga till grund för de förändringar som genomförs! Att elever och lärare medverkar i denna utveckling är det som skiljer detta projekt och gör det världsunikt!

Fortsättning följer!

Lärare och elever arbetar intensivt med mallen!

Det är ett sant nöje att se och höra hur lärare och elever arbetar med de kommande frågorna. Lärarna har det pedagogiska ledarskapet och eleverna kommer med kloka synpunkter och rätt formuleringar för att gynna sitt eget lärande under processen, men också för att frågorna ska passa jämnåriga appanvändare. Ådalsskolans personal och elever gör ett fantastiskt arbete med detta!

En stolt rektor önskar trevlig helg,

Peyman